ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

SHANGHAI TOP STEEL CO.,LTD was founded in July 2014 with a registered capital of 10 million yuan. The company mainly engaged in carbon steel pipe and pipe fittings, product sales to Asia, the Middle East, Europe, Africa, the United States and other countries, the main product supply Large projects at home and abroad.

കമ്പനി പിഴ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല "കഠിനാധ്വാനം" ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ട്, ക്രമേണ ഒരു "സംരംഭകത്വ ജാഗ്രത, എക്സലൻസ് തുടർച്ച" മൂല്യങ്ങൾ രൂപം, രൂപീകരണത്തിന് വികസന പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ "ബിസിനസ്സിന്റെ മനോഭാവങ്ങളും, ഒരിക്കലും" കോർപ്പറേറ്റ് തത്ത്വചിന്ത, "പ്രതിദിനം 1% പുരോഗതി" പിന്തുടർന്നു ബിസിനസ് ലീഗില്.

കമ്പനി പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തല അറിവ് ഒരു ധനം ഒരു ശക്തമായ ബിസിനസ് ടീം,, മാർക്കറ്റിംഗ് അനുഭവം, ടീം അതങ്ങു ഓജസ്സിനെയും മുഴുവൻ ഉണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

കേസ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹാർട്ട്

WhatsApp Online Chat !
WhatsApp Online Chat !