អំពី​ពួក​យើង

SHANGHAI TOP STEEL CO.,LTD was founded in July 2014 with a registered capital of 10 million yuan. The company mainly engaged in carbon steel pipe and pipe fittings, product sales to Asia, the Middle East, Europe, Africa, the United States and other countries, the main product supply Large projects at home and abroad.

ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងដើម "ការងាររឹង" នៃប្រពៃណីល្អហើយបានបង្កើតឡើងបន្តិចម្តងមួយ "សហគ្រិនសារតែឧស្សាហ៍, ការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការប្រសើរ" មានតម្លៃ, នៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងការបង្កើតនេះ "គោលបំណងនៃអាជីវកម្មមិនដែលធ្លាក់ចុះ» ទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុននិង«ការរីកចម្រើន 1% ក្នុងមួយថ្ងៃ "នៃគោលដៅអាជីវកម្មដេញតាម។

ក្រុមហ៊ុននេះមានក្រុមអាជីវកម្មរឹងមាំជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៃចំណេះដឹងផ្ទៃខាងក្រោយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, បទពិសោធទីផ្សារ, ពេញលេញនៃភាពរឹងមាំនិងទិន្នន័យសំខាន់របស់ក្រុមនេះ។

ផលិតផល​ពិសេស

ករណី

WhatsApp Online Chat !